Hỗ trợ trực tuyến
Hotline:
+848 38327204

Email:
 
Skype:
My status 
 
Chatting online:
  Welcome to AIM Control
 
Trang chủ » Giám định » Giám định hàng hóa theo tiêu chuẩn AQL
Giám định hàng hóa theo tiêu chuẩn AQL

Giám định hàng hóa theo tiêu chuẩn AQL 

Giám định viên của AIM Control thực hiện dịch vụ Giám định sản phẩm / hàng hóa theo tiêu chuẩn AQL sử dụng tiêu chuẩn ANSI / ASQ Z1.4-2008 (USA) như là lấy mẫu và giám định chất lượng sản phẩm / hàng hóa theo giới hạn chất lượng chấp nhận. Phương pháp này được sử dụng để quyết định chấp nhận một lô hàng đạt tiêu chuẩn xuất khẩu?. Tiêu chuẩn này tương đương với tất cả các tiêu chuẩn của tổ chức, quốc gia quốc tế như BS6001, ABC105, ANSI / ASQ Z1.4, NFX 06-022, ISO 2859 DIN 40080. 

Giám định sản phẩm / hàng hóa theo tiêu chuẩn AQL của AIM Control cung cấp với ưu điểm rõ ràng nhằm xác định số lượng mẫu được kiểm tra từ rất nhiều sản phẩm / hàng hóa trong một lô hàng, lô sản phẩm / hàng hóa. Kết quả của Giám định sản phẩm / hàng hóa theo tiêu chuẩn AQL cũng cho thấy số lượng tối đa các khiếm khuyết được cho phép theo tiêu chuẩn đã thống kê được chấp nhận trên toàn thết giới, ngoại trừ theo quy định khác của của khách hàng/người mua. Chúng tôi thường dùng “AQL Level II” .  

Nội dung chính của tiêu chuẩn AQL:

1. Bảng tiêu chuẩn AQL sampling

2. Luật giám định sản phẩm / hàng hóa theo tiêu chuẩn AQL

3. Các tiêu chuẩn giám định

4. phân loại khuyết tật.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ giám định sản phẩm / hàng hóa, hàng hóa theo tiêu chuẩn AQL trong các giai đoạn sau:  

Dịch vụ giám định sản phẩm / hàng hóa, hàng hóa theo tiêuchuẩn AQL Giám định hàng hóa của chúng tôi cung cấp trong giai đoạn hàng hóa tại nhà máy người bán, nhà cung cấp, nước xuất khẩu:

Đo lường chất lượng hàng hoá/ sản phẩm, kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa

-      Dịch vụ Đánh giá khả năng sản xuất của nhà máy, Dịch vụ giám định năng lực nhà máy, Dịch vụ đánh giá phạm vi sản xuất nhà máy.

-      Dịch vụ giám định vật liệu sản xuất ra hàng hóa, hoặc Thử nghiệm vật liệu

-      Dịch vụ giám định hàng hóa trong quá trình sản xuất

-      Dịch vụ giám định hàng hóa sau khi sản xuất hoàn thành

-      Dịch vụ giám định hàng hóa trước xuất khẩu

-      Dịch vụ Lấy mẫu, phân tích và thử nghiệm                                   

Dịch vụ giám định hàng hóa / sản phẩm của chúng tôi cung cấp trong quá trình xếp hàng:

-      Dịch vụ giám sát xếp hàng vào container

-      Dịch vụ giám sát xếp hàng hóa lên tàu biển vận chuyển

-      Dịch vụ kiểm đếm

-      Dịch vị giám sát chèn buộc an toàn hàng hóa

-      Dịch vụ giám định điều kiện và tình trạng container

-      Dịch vụ giám định tàu biển vận chuyển đủ khả năng vận tải hàng hóa (từ nơi xuất khẩu đến nơi nhập khẩu)

-      Dịch vụ niêm chì

Bấm chuột vào đây để gửi email cho chúng tôi yêu cầu dịch vụ giám định của bạn.

 

 


Investor Relations
0
Weblink
Yêu cầu giám định
Visitor Statistics
Visitors:
  12576910
Customer Online:
  104
International Standards
Trang chủ | Giám định/ kiểm định | Giám định | Giám định thương mại | Dịch vụ Giám định | Giới thiệu Công ty Giám Định | Liên hệ | Khách hàng | Liên kết |