Banner top 1

Dịch vụ giám định dự án

Dịch vụ giám định dự án

Dịch vụ giám định dự án

Dịch vụ giám định dự án   1. Chúng tôi cung cấp dịch vụ giám định dự án trong thời gian chế tạo, lắp đặt và bàn giao như sau:Đánh giá năng lực nhà máy chế tạo, tay nghề công nhân và đội ngũ quản lý, kiểm soát  Nghiên cứu tài liệu, qui trình sản xuất, các yêu cầu của ...

 


Show
Filter by
Enter keyword
Hoạt động
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline : +84888889879
Cell : +84 903 615 612
Email : aim@aimcontrolgroup.com
Skype :
Field