Banner top 1

Giám sát xếp hàng hóa vào container

Giám sát xếp hàng hóa vào container

Giám sát xếp hàng hóa vào container

Giám sát xếp hàng hóa vào container

Giám sát xếp hàng hóa vào container là giám sát tình trạng hàng hóa, kiểm tra tình trạng bao bì và đóng gói, kiểm đếm số lượng, giám định đại diện trọng lượng hàng hóa, giám sát sự chất xếp hàng hóa vào phương tiện chuyên chỡ, và các hoạt động liên quan nhằm mục đích phòng ngừa thiệt hại và tổn thất xảy ra cho hàng hóa trước quá trình xếp hàng, trong quá trình xếp hàng vào conbtainer và phương tiện vận tải hàng hải (tàu biển, sà lan, . . .).

Giam-sat-xep-hang-hoa-vao-container-DU-SO-LUONG-QUI-CACH - Cong-Ty-Kiem-dinh--Giam-Dinh - Viet Nhan

Ngoài ra, giám định viên AIM Control còn thực hiện việc kiểm tra tình trạng điều kiện của container phải đạt tiêu chuẩn xếp hàng và vận tải đường biển.

Trong trường hợp yêu cầu giám sát xếp hàng hoặc giám sát dỡ hàng nhắm mụch đích phòng tránh tổn thất, thiệt hại cho hàng hóa của bạn xin vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi: email: aimcontrol@hotmail.com, phone: +84903615612.

  • Giám sát và giám định xếp dỡ hàng hóa siêu trường, siêu trọng
  • Dịch vụ giám sát phòng ngừa tổn thất và kiểm đếm trong quá trình xếp hàng hóa lên tàu biển
  • Giám định hàng hóa bị tổn thất trong container, tại kho người mua.
  • Giám định hàng hóa xếp vào container.

Trong vận tải hàng hóa bằng container đường biển, AIM thực hiện công việc giám định an toàn cho tất cả các loại hàng hóa có kích thước và tính chất đa dạng và đặc biệt tại thời gian khách hàng chất xếp hàng hóa và chằng buộc chúng vào các loại container khác nhau cùng với tư vấn chuyên sâu vận vận tải biển để đáp ứng an toàn cho hàng hóa trong quá trình vận chuyển vượt đại dương.

Sau khi thực hiện giám định và tư vấn tại hiện trường, AIM sẽ cấp 01 bộ chứng thư an toàn chất xếp và chằng buộc hàng hóa nhằm chứng nhận hàng hóa đã được chất xếp và chằng lót thật sự an toàn theo đúng quy định của hãng tàu, luật vận tải biển và đảm bảo chúng sẽ được vận chuyển an toàn đến cảng dỡ hàng.

Vui lòng “nhấp chuột” vào đây hoặc gọi điện đến 0888889879 để gửi yêu cầu giám định của bạn đến chúng tôi.


Người viết : @AIM Control
Show
Filter by
Enter keyword
Hoạt động
Field